فراخوان بچه های مهد اختر

فراخوان ثبت مشخصات بچه های مهد اختر

نظرسنجی

نظر شما درباره مهدکودک اختر چیست؟
 

اوقات شرعیحاضرین در سایت

ما 31 مهمان آنلاین داریم
نشانه هایی برای افراد باهوش چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 20 آبان 1387 ساعت 07:51
نشانه‌هايى براى افراد باهوش

کودکان عادي، باهوش و گاهى پرهوش نشانه‌ەائى دارند که ما نمونه‌هائى از آن را بشرح زير براساس نظرى که برخى از دانشمندان داده‌اند عرضه مى‌کنيم:


يک کودک باهوش:

- در ۴ ماهگى تبسم و لبخند دارد، براى نوبه غذاى خود انتظار مى‌کشد.


- در ۷ ماهگى مى‌نشيند، روى دست‌هاى خود خم مى‌شود، اشياء را با دست مى‌گيرد و با دست خود تصوير خويش را در آئينه نوازش مى‌کند.


- در ۱۰ ماهگى روى دست و پا مى‌خزد و گاهى يک دوقدم مى‌رود، به اثاثيه منزل آويزان مى‌شود، مى‌تواند بابا، ماما بگويد.


- در ۱۲ ماهگى اگر يک دست او را داشته باشيم راه مى‌رود، مى‌توانم قائم باشک کند.


- در ۱۵ ماهگى به تنهائى چندقدم راه مى‌رود، از پله‌ها بالا مى‌رود


- حدود ۶ کلمه بلد است و اسباب بازى را نشان مى‌دهد.


- در ۱۸ ماهگى بخوبى راه مى‌رود، به عکس کتاب نگاه مى‌کند، مى‌تواند مستقلاً غذا بخورد.


- در ۲ سالگى از پله بالا و پائين مى‌رود، کتاب را ورق مى‌زند، جمله‌اى سه کلمه‌اى مى‌سازد، نام خود را مى‌داند تدريجاً ادرار خود را کنترل مى‌کند.


- در سه سالگى مى‌تواند سه‌چرخه سوار شود، رکاب بزند، کلمات جمع را بکار برد، کفش خود را بپوشد.


- در چهارسالگى مى‌تواند ده شئ را بشمارد، تقسيمات پول را بلد است، انگشتان دست را درهم مى‌کند و رنگ‌ها را مى‌شناسد.


کودکانى که اين شرايط را واجد نيستند دچار نوعى عقب‌ماندگى و يا دچار کندذهنى هستند.
 

فهرست