فراخوان بچه های مهد اختر

فراخوان ثبت مشخصات بچه های مهد اختر

نظرسنجی

نظر شما درباره مهدکودک اختر چیست؟
 

اوقات شرعیحاضرین در سایت

ما 36 مهمان و 1 عضو آنلاین داریم
نشانه هایی برای افراد باهوش چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 20 آبان 1387 ساعت 07:51
نشانه‌هايى براى افراد باهوش

کودکان عادي، باهوش و گاهى پرهوش نشانه‌ەائى دارند که ما نمونه‌هائى از آن را بشرح زير براساس نظرى که برخى از دانشمندان داده‌اند عرضه مى‌کنيم:


يک کودک باهوش:

- در ۴ ماهگى تبسم و لبخند دارد، براى نوبه غذاى خود انتظار مى‌کشد.


- در ۷ ماهگى مى‌نشيند، روى دست‌هاى خود خم مى‌شود، اشياء را با دست مى‌گيرد و با دست خود تصوير خويش را در آئينه نوازش مى‌کند.


- در ۱۰ ماهگى روى دست و پا مى‌خزد و گاهى يک دوقدم مى‌رود، به اثاثيه منزل آويزان مى‌شود، مى‌تواند بابا، ماما بگويد.


- در ۱۲ ماهگى اگر يک دست او را داشته باشيم راه مى‌رود، مى‌توانم قائم باشک کند.


- در ۱۵ ماهگى به تنهائى چندقدم راه مى‌رود، از پله‌ها بالا مى‌رود


- حدود ۶ کلمه بلد است و اسباب بازى را نشان مى‌دهد.


- در ۱۸ ماهگى بخوبى راه مى‌رود، به عکس کتاب نگاه مى‌کند، مى‌تواند مستقلاً غذا بخورد.


- در ۲ سالگى از پله بالا و پائين مى‌رود، کتاب را ورق مى‌زند، جمله‌اى سه کلمه‌اى مى‌سازد، نام خود را مى‌داند تدريجاً ادرار خود را کنترل مى‌کند.


- در سه سالگى مى‌تواند سه‌چرخه سوار شود، رکاب بزند، کلمات جمع را بکار برد، کفش خود را بپوشد.


- در چهارسالگى مى‌تواند ده شئ را بشمارد، تقسيمات پول را بلد است، انگشتان دست را درهم مى‌کند و رنگ‌ها را مى‌شناسد.


کودکانى که اين شرايط را واجد نيستند دچار نوعى عقب‌ماندگى و يا دچار کندذهنى هستند.
 

فهرست